ใครซื้อสินค้าผ่าน บมจ.ทีวี ไดเร็ค (TV Direct) แล้วพบปัญหาบ้าง?

กระทู้คำถาม
ผมสั่งซื้อสินค้า(เครื่องออกกำลังกาย) กับ TV Direct ใช้งานได้เพียง 7 วัน สินค้าชำรุด ได้โทรศัพท์ติดต่อกลับเพื่อแจ้งสินค้าชำรุด ตามหมายเลขที่ให้ไว้ ปรากฎว่าติดต่อไปเป็นระบบรับโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ ได้ให้คำตอบกลับมาว่าให้ติดต่อไปยังอีกหมายเลขหนึ่ง ก็ติดต่อไปปลายทางเป็นระบบอัตโนมัติแจ้งว่าขณะนี้พนักงานให้บริการกับผู้อื่น(คู่สายเต็ม) โดยรอสายอยู่อย่างน้อย15 นาที ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย โทรไปทุกครั้งก็ยังเป็นเหมือนเดิม จนต้องโทรกลับไปยังเบอร์ที่สั่งซื้อสินค้า และได้รับคำตอบว่าให้ติดต่อไปยังเบอร์ที่ให้ไว้ ผมติดต่ออยู่สามวันในที่สุดทนไม่ไหวเพราะเบอร์ที่แจ้งไว้เป็นระบบโทรศัพท์ตอบรับแบบอัตโนมัติให้คำตอบเหมือนเดิม (คู่สายเต็ม) เลยตัดสินใจโทรติดต่อกลับไปยังเบอร์ที่สั่งซื้อสินค้า ก็ได้รับคำตอบว่าต้องติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ ซึ่งผมได้อธิบายกับเจ้าหน้าที่ว่าผมโทรไปแล้วแต่ไม่มีคนรับสาย จนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแจ้งว่าจะรับเรื่องเพื่อประสานงานกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และแจ้งกลับผมว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 14 วัน ซึ่งผมแจ้งว่าไม่สามารถรับหลักการนี้ได้ โดยทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า บริษัทได้แยกการขาย การรับประกันออกจากกันโดยลูกค้าต้องรอตามที่แจ้ง ผมในฐานะผู้บริโภครู้สึกถึงการให้บริการในลักษณะถูกเอาเปรียบ และกำลังดำเนินการแจ้งคำร้องไปยัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการแจ้งข้อเรียกร้อง กับบริษัทดังกล่าว
จึงอยากเรียนปรึกษา หรือขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าลักษณะนี้ และอยากทราบวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview