สอบถามขั้นตอนหลังการจดทะเบียน หจก. และได้หนังสือรับรองแล้ว

กระทู้คำถาม
ขอสอบถามว่า หลังการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคืออะไรค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
แสดงความคิดเห็น
Preview