คอมติดไวรัส เป็นเฉพาะบราวเซอร์ไฟฟอกซ์ค่ะ แก้อย่างไรดีคะ

กระทู้คำถาม
คอมติดไวรัส เป็นเฉพาะบราวเซอร์ไฟฟอกซ์ค่ะ แก้อย่างไรดีคะ
อาการ : สมมติกดอ่านกระทู้ในห้องพันทิพ คลิกไปอีกแท็ปหรืออีกหน้าต่างจะไปโผล่เวปอะไรไม่รู้
หรือเข้ายูทูปคลิกดูวีดีโออะไรก็ตาม จะไม่ยอมเข้าหน้านั้น ๆ เลย กลุ้ม TT
1. ใช้ avast , clamwin, hijackthis, Malwarebytes Anti-Malware, SUPERAntiSpyware, ล้างแล้ว ยังไม่หายสักที
(ไม่อยาก format เลยจริงๆ )
2. ถ้าไปใช้ กูเกิ้ล โครม กับ ie จะไม่เป็นอะไร // แต่สะดวกใช้ ff มากกว่าค่ะ
3. save flie มาให้ดู...รบกวนช่วยหน่อยค่ะ (หรือถ้ามีอะไรตัวไหนไม่จำเป็น ช่วยบอกให้ลบด้วยนะคะ)
ปอลอ  บอกทีละสเต็ปนะคะ เพราะไม่รู้เรื่องคอมเลย หรือถ้ามีโปรฯ ไหนแนะนำช่วยหน่อยค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ เลย-------------------------------
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 08:07:54, on 15/06/2013
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe
C:\Program Files\YzShadows\YzShadow.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe
C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Windows\system32\notepad.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.co.th/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 10\SnagitBHO.dll
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files\Yontoo\YontooIEClient.dll
O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 10\SnagitIEAddin.dll
O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Rainmeter] C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [YzShadow] C:\Program Files\YzShadows\YzShadow.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [ClamWin] "C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe" --logon
O4 - HKCU\..\Run: [UberIcon] "C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Yontoo Desktop] "C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
O8 - Extra context menu item: ดาวน์โหลดลิงค์ทั้งหมดโดยใช้ IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: ดาวน์โหลดโดยใช้ IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O8 - Extra context menu item: ส่&งออกไปยัง Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: AST Service (astcc) - Nalpeiron Ltd. - C:\Windows\system32\ASTSRV.EXE
O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: CLHNServiceForPowerDVD - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\Kernel\DMP\CLHNServiceForPowerDVD.exe
O23 - Service: CyberLink PowerDVD 11.0 Monitor Service - CyberLink - C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\Common\MediaServer\CLMSMonitorService.exe
O23 - Service: CyberLink PowerDVD 11.0 Service - CyberLink - C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD11\Common\MediaServer\CLMSServer.exe
O23 - Service: ?????? ?????????? Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: ?????? ?????????? Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool (NitroDriverReadSpool) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFDriverService.exe
O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe
แสดงความคิดเห็น
Preview