ประวัตินักล่าฝันทั้ง24VของAF10

กระทู้สนทนา

ทีม : ฝันและใฝ่

ชื่อ - สกุล : นัทธพงศ์ โพธิกุล
ชื่อเล่น : เท็น
วัน เดือน ปีเกิด : 23 พฤศจิกายน 2539
อายุ : 16 ปี
น้ำหนัก : 63 กก.
ส่วนสูง : 169 ซม.
ภูมิลำเนา : จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาชีพ : นักเรียน
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สาขาวิชา : -
สถาบัน : โรงเรียนเซนต์หลุยส์
ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, พิธีกร, กีตาร์, บาส
ความใฝ่ฝันในชีวิต : ได้เป็นศิลปินร่วมกับเพื่อนๆ
แนวเพลงที่ถนัด : POP, ROCK, FUNK, FUTION
แสดงความคิดเห็น
Preview