แกงเผ็ดหน่อไม้ดอง

กระทู้สนทนา
ผลต่อเน่ืองจากการเดินทางผ่านปราจีน เราเอาหน่อไม้หวานมาทำหน่อไม้ดอง แล้วก็จัดการทำแกงเผ็ดเลย
เคร่ืองปรุงแกงเผ็ดก็ ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง ทั้งเม็ดใหญ่และเม็ดเล็ก สุดท้ายก็กะปิค่ะ
แสดงความคิดเห็น
Preview