แนวทางแก้ปัญหาขาดทุนจำนำข้าว ด้วยการตั้งบริษัทค้าข้าวรายเดียวที่ผูกขาด และเก็บภาษีส่งออกข้าว

กระทู้สนทนา
การจำนำข้าวของรัฐบาลไม่ทำให้ราคาข้าวสูงมากนักมาจากการยังปล่อยให้มีการค้าเสรีของการขายข้าวในต่างประเทศ แนวทางง่ายสุดที่สร้างระบบผูกขาด คือการจำนำข้าว รัฐบาลควรจัดตั้งบริษัทอาจร่วมกับเอกชนที่ไว้ใจได้ เช่น CP หรือรายอื่นรวมเป็นบริษัทเดียว ในการกระจายข้าว รายเดียวในประเทศ การผูกขาดการขายข้าวไทยในต่างประเทศจะทำให้กำหนดราคาได้

การทำงานร่วมกับเอกชนจะทำให้การทำตลาดง่ายขึ้น ข้าวไทยมีความต้องการของตลาดมาก ถ้าตามข้อมูล ข้าวสหรัฐฯ มีปัญหา GMO ข้าวจีนมีสารแคดเมียม ข้าวญี่ปุ่นมีปัญหากัมมันตภาพรังสี ทุกคนนำเข้าข้าวไทยในฐานะข้าวคุณภาพดี แต่คนไทยแย่งกันขายของดีในราคาถูก การจำนำข้าวไม่ทำให้เกิดการแก้ปัญหา เพราะคนตั้งราคาข้าวไทยมีหลายราย ถามว่า ถ้าเป็นคนเดียวควบคุมจะปั่นราคาได้มาก สิ่งนี้เรียกว่า Monopoly แต่ไม่ได้ใช้ในประเทศ แต่ต้องทำกับการค้าในต่างประเทศ การกำหนด Quota ให้มีคนค้าขายในต่างประเทศจากผู้ประกอบการไทยน้อยราย การกำหนดให้รัฐตั้งบริษัทร่วมกับเอกชนเป็นผู้ขายข้าวรายเดียวในต่างประเทศจะทำให้ราคาสูง คือตั้งราคาได้เอง อย่าลืมว่าข้าวคือสินค้าจำเป็น แต่คนผลิตมากราย เลยทำให้ราคาตกต่ำ แต่ถ้าเอาข้าวจากชาวนามาขายให้คนค้าคนเดียว มันต้องขึ้นอยู่แล้ว และข้าวหอมมะลิไทยก็ถือว่าอันดับหนึ่งของโลก

ถ้ารัฐทำสำเร็จ ไม่ใช่แค่กำไรจากโครงการจำนำ มาชดเชยที่ขาดทุน แต่ยังช่วยให้ประเทศการเกษตรยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นในอนาคต สินค้าเกษตรมันต่ำไป นายทุนกดราคาเกินเหตุ เพราะตลาดค้าสินค้าเกษตรอยู่ในประเทศผู้บริโภค มันไม่ยุติธรรม ควรผูกขาดในฝั่งผู้ผลิตจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรขึ้นแน่นอน

อีกแนวทางคือการขึ้นภาษีส่งออกข้าว แนวทางนี้ทำให้รัฐเก็บเงินจากการส่งออกข้าว มาชดเชยการขาดทุนจากการจำนำข้าว สามารถทำได้ควบคู่ไปกับการตั้งบริษัทผู้ขายข้าวรายเดียว สิ่งนี้จะยิ่งทำให้การขึ้นภาษีจะทำให้ราคาข้าวขึ้นทันที เพราะคนซื้อรับรู้ว่าข้าวจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้น

อีกทางคือการพัฒนาข้าวในมีคุณภาพ และการทำการตลาดข้าวไทย รวมถึงการปรับปรุงให้ข้าวสามารถดัดแปลงไปใช้การบริโภคในรูปแบบหลากหลาย เช่น ทำขนมปัง หรือ สร้างข้าวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น แนวทางนี้จะสร้างความแตกต่างข้าวไทยจากประเทศอื่น ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแกวดล้อม

การจำนำข้าวถือว่าเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาการตกต่ำของสินค้าเกษตร เปลี่ยนจากผู้ขายหลายรายเป็นน้อยราย แต่เมื่อจำนำ ต้องผูกขาดการขายด้วย โดยเฉพาะในต่างประเทศ และใช้ภาษีส่งออกจะย้ำว่าต้นทุนข้าวไทยจะสูงขึ้นอีก สิ่งนี้จะทำให้ รัฐบาลมีราคาข้าวไทย ที่สูงในตลาดโลก แถมได้เงินจากภาษีส่งออก เพื่อนำมาใช้ในโครงการจำนำข้าวได้
แสดงความคิดเห็น
Preview