HTC one ก็ยังต่อคอมพ์มิได้...เฮ้อ...จะดึงงานออกจากมือถือก็ไม่ได้ แนะนำอีกทีค่ะ

กระทู้คำถาม
จากการตั้งกระทู้คราวก่อนถึงการเชื่อมต่อมือถือ HTC one กับโนตบุ๊ค ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ดาวน์โหลด software มาแล้ว ก็ยังไม่ได้ เพราะอะไรหนอ สาย USB ที่เชื่อมต่อเสียหรือกระไร ตอนนี้จะทำงานก็ทำไม่ได้ ต้องมานั่งโหลดคลิปผ่าน dropbox ใครก็ได้แนะนำทีว่ามันเกิดจากอะไร ปล.ตอนนี้ลองใช้งานกับคอมพ์ที่ออฟฟิศ คืนนี้จะลองกับคอมพ์ตัวเองอีกที ถ้าไม่ไหว อาทิตย์ค่อยหาหมอ(ศูนย์) เซ็งเบย....งานเลยต้องล่าช้า
แสดงความคิดเห็น
Preview