Toyota Vigo อาการสตาร์ทไม่ติด เช็คทุกอย่างแล้วก็ปกติ แต่เปลี่ยน SCV แล้ว หายเลย

กระทู้สนทนา
อาการรถสตาร์ทไม่ติด เป็นรถ Toyota Vigo เดือน 7 ปี 2008 วิ่งมาระยะทาง 290,4000 Km.
รุ่นนี้ใช้ SCV ตัวยาวแล้ว หลังการตวรจเช็คทั้งหมด พบว่า อาการน่าจะมาจาก ระบบเชื้อเพลิง
คือ สตาร์ทแล้ว เหมือนจะติด แต่ไม่สามารถเดินเบาได้ สตาร์ทแล้วเสียงแน่น ไม่น่าจะเป็นที่แบตเตอรี่แน่นอน
สรุปว่า.... ไปศูนย์ Toyota ซื้ออะไหล่ SCV ตัวยาวมาเปลี่ยนราคา 2,860 บาท รวม Vat แล้ว
หลังเปลี่ยนอะไหล่แล้ว ทุกอย่างใช้ได้ปกติดี

เคสนี้บอกให้รู้ว่า รถยนต์ Commonrail ไม่ใช่ว่า เอะอะ อะไรก็ถอดเช็คปั้ม แต่ถ้าตังค์เยอะก็ไม่ว่ากัน
รุ่นนี้เปลี่ยน SCV ไม่ยาก เอาแม่แรงขึ้นข้างขวา แล้วเอามือล้วง หลังติดพื้น หน้าสู้ฟ้า 555+++

จะว่าไปแล้ว อายุรถเกือบ 6 ปี กับระยะทางเกือบ 300,000 Km. ก็น่าจะถึงเวลาของอะไหล่
ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องถึงเวลาต้องพังกันบ้างแล้ว

จริงๆ แล้วถ้าให้ถูกต้อง ต้องเอาเครื่องมือมาเช็คโค๊ด ตรวจสอบตามอาการ
แต่เนื่องจาก ไปที่ศูนย์แล้ว ช่างเขาไม่ว่างที่จะออกมาเช็คให้ แต่จากที่คุยกับช่าง
แจ้งปัญหาตามอาการ สรุป ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นที่ SCV ก็เลยซื้อมาเปลี่ยน
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview