สพฐ.นำ นร.ชายแดนใต้กว่า 300 คนเข้า รร.ดัง ตามโครงการ รร.อุปถัมภ์...@... แต่ประวัติศาสตร์จะต้อง *ไม่ซ้ำรอย*

กระทู้สนทนา


สำนักข่าวไทย TNA News | 3 มิ.ย. 2556 11:32 |

กรุงเทพฯ 3 มิ.ย.         นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดโครงการ "โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา รวม 300 คน จาก จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบและการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนบ่อย นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา จำนวน 45โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนได้จัดที่พักให้นักเรียนที่โรงเรียนเป็นนักเรียนประจำ และมีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม ส่งเสริมจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมติวเข้มนักเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย และมีการนำผู้ปกครองมาเยี่ยมนักเรียน ตามโรงเรียนอุปถัมภ์ด้วย.

ที่มา : สำนักข่าวไทย http://www.mcot.net/site/content?id=51ac1c65150ba06f5c0000a7#.Uaw2cNhmf1U


ด้วยความเคารพต่อระบบงานของ ก ศธ. และเฝ้ามองดูอยู่ด้วยความเป็นห่วง ด้วยฐานะของ ๑ ประชาชนไทย ที่มองความเป็นไปในสังคม โดยเฉพาะสังคมการศึกษาเพื่อเยาวชนในแดนใต้ - ด้วยความหวังสูงมาตลอด

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. โปรดให้ความใส่ใจ และรอบคอบ ในการเลือกสถานศึกษาที่คัดสรรมาให้แก่นักเรียนจากแดนใต้ไปเข้าชั้นเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในแนวทางสันติสุข เพื่อสังคมในอนาคตของพวกเขาเหล่านั้น

เหตุผลที่จะเน้นย้ำว่า ต้องใส่ใจกับรายละเอียด และรอบคอบอย่างสูง ก็เพราะนักเรียนจากแดนใต้ในโครงการฯนี้ มีศาสนิกอิสลาม มากกว่า ศาสนิกพุทธ
ซึ่งศาสนิกในศาสนาอิสลาม จะมีเรื่องเนื่องในหลักศาสนา ว่าด้วยการแต่งกาย เกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งหญิงและชาย โดยเฉพาะนักเรียน-นักศึกษา
สพฐ.และบรรดาผู้เกี่ยวข้องจึงต้องคำนึงถึง กฏ-ระเบียบประจำสถานศึกษาในเครือ สพฐ./สพม. ให้มาก และต้องหนักแน่นเที่ยงตรง ใช้กฏ-ระเบียบที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐาน ตามที่มีอยู่-เป็นอยู่-และใช้อยู่เดิม ณ สถานศึกษาแห่งนั้น ๆ

หาก กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. หลงลืม-เพิกเฉย หรือปล่อยปละละเลย ยกภาระหน้าที่การพิจารณา เรื่องนี้ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ ผอ.เขต/ผอ.โรงเรียนนั้นๆ แต่ฝ่ายเดียวแล้วละก้อ-นะ !!!

กรณี ฮิญาบใน ร.ร.วัดหนองจอก ที่ได้มีการถ่ายทอด กิจกรรมการทุบกำแพงฯ ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ออกไปทั่วโลก ด้วยระบบ ออนไลน์ เน็ทเวิร์ก  เมื่อต้นเดือนมกราคม ปีก่อนโน้น-นั้น น่าจะเป็น บทเรียน ที่ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ  ต้องยังไม่ลืม-หรือถอดออกจากสารบบงานฯในฝ่ายข้อมูล-หน่วยความจำ ของแผนกประเมินผลในแผนการศึกษาชาติ

จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ กระทรวงศึกษาธิการ จะแกล้งลืม กรณีฮิญาบ ร.ร.วัดหนองจอก
จนกลับกลายเป็นต้นเหตุ คือ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. เป็นต้นเหตุ ชักนำโครงการฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อการศึกษา-ด้วยปรารถนาดีแก่เยาวชนแดนใต้ เข้ามาสร้างปัญหาซ้ำรอยเดิมขึ้นมาในองค์กรย่อย[สถานศึกษาในเมืองหลวงและปริมณฑล]-เสียเอง!!!

เป็นการบริหาร-บูรณาการด้านการศึกษาของชาติอย่างถูกต้องโดยรัฐบาล เป็นอีก ๑ นโยบายเพื่อความสงบสุขสู่แดนใต้ ด้วยการสร้างประโยชน์ที่สองจากสิ่งที่ดีดี/สิ่งที่เห็นผลดีมาแล้ว เป็นการสานต่อเส้นทางเดิน-ในกรณีนี้ คือ โครงการ "โรงเรียนอุปถัมภ์"
(-สืบเนื่องมาจากโครงการ ครอบครัวอุปถัมภ์-โดยขณะนี้ได้นำมาผนวกกัน-เพื่อขยายการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ตามแผนการศึกษาที่นำเยาวชนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบสื่อสารความสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ สู่สันติสุข ด้วยสันติวิธี)
แต่ โครงการ "โรงเรียนอุปถัมภ์" จะต้องไม่กลายเป็นต้นทางของ สาเหตุต่อเนื่อง ที่เข้าไปสร้างปัญหา-ตั้งเงื่อนไขใดๆ ขึ้นมาเปลี่ยนแปลง กฏระเบียบดั้งเดิมประจำสถาบันการศึกษาใดๆนั้นๆ-อีก!!!

ประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องทำให้ซ้ำรอย-ซ้ำซาก ถ้าหากประวัติศาสตร์ช่วงนั้นนั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนเติมเต็ม เพื่อการสร้างสรรค์ และเพื่อก่อความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมประเทศชาติ อันเป็นหน่วยหนึ่งของ สังคมแห่งประชาคมโลก-โดยหลักสากลโลก.

ปล. นำเรียนถึง สพฐ. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ผู้เกี่ยวข้องในโครงการฯ
     กรณีการแต่งกายที่เนื่องต่อศาสนา][สวมฮิญาบ/นุ่งกางเกงขายาว]นี้ โปรดคำนึงถึงความเหมาะสม-เข้ากันได้กับกฏระเบียบประจำสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาที่คัดเลือกมาเข้าโครงการฯ
     ไม่สมควรอย่างยิ่ง ถ้า กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. จะใช้เกณฑ์คัดเลือกสถานศึกษาให้แก่เยาวชนมุสลิมแต่ละคน ที่คัดเลือกมาแล้ว ด้วยหลักการเพียงว่า เป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้าน "ครอบครัวอุปถัมภ์"ของนักเรียนจากแดนใต้คนนั้น ๆ เพื่อลดปัญหาจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน -โรงเรียน เพียงประการเดียว
      แต่ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. จะต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้-เป็นความเข้าใจกัน-และเป็นการตัดสินใจ ของตัวนักเรียน-คือศาสนิกอิสลาม ในระเบียบปฏิบัติ-ในฐานะเป็นนักเรียนในสังกัด ที่ขึ้นตรงต่อสถานศึกษานั้นๆด้วย
      ทั้งนี้ โดยจะต้องยึดถือ กฏระเบียบดั้งเดิมประจำสถาบันการศึกษาใดๆนั้นๆ-ที่ใช้อยู่ในปจจุบัน เป็นสำคัญ.


จากคัมภีร์ อัล-กุรอาน, คำสอนศาสนาอิสลาม จะมีอายะต์ ๑ ที่ถูกนำออกมากล่าวย้ำถึงความถูกต้องอยู่เสมอ ด้วยใจความที่ชัดเจน
"ไม่มีการบังคับใดๆในศาสนาอิสลาม ความถูกต้องนั้นได้เป็นที่ประจักษ์แล้ว จนแยกออกจากความผิด"ก็จึงขอแสดงความเห็น-ด้วยความนับถือ และตั้งความหวังไว้เป็นอย่างสูงยิ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. จะดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)" ซึ่งเป็นการผนวกสิ่งที่ ดีดี ไว้ด้วยกัน เพื่อเยาวชนที่เรียนดีในครั้งนี้ไปได้ อย่างราบรื่น
นำประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นผลสัมฤทธิ์สมบูรณ์ที่ควรเกิดแก่ภุมิภาคและประเทศชาติอย่างยั่งยืน...
         ด้วยวิสัยทรรศอันกว้างไกลของ สพฐ. จึงต้องลงถึงรายละเอียดทั้งหลายไว้อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วนต่อความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของทุกๆสถานศึกษาในสังกัด ด้วยความเคารพในสิทธิเสรีภาพฯ โดยยึดถือ กฏระเบียบประจำสถาบันการศึกษาใดๆนั้นๆ เป็นสำคัญ ด้วยความถูกต้อง และอย่างชัดเจน เช่นกัน


ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ *ฮิญาบ* ในองค์กรชนิดสถานศึกษาระดับ สพฐ.
[[อิสลาม]] ฮิญาบ
http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/12/Y11507934/Y11507934.html
[[ อิสลาม]] ฮิญาบ2 ฮิญาบในสังคมไทย
http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/12/Y11524320/Y11524320.html
รายงานสถานการณ์การยื่นข้อเรียกร้องกรณี ฮิญาบ ณ.ทำเนียบรัฐบาล
http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/01/Y11562003/Y11562003.html

โอกาสนี้ขอนำเสนอ ๑ ปกิณกะ เป็นเกร็ดความรู้ : ภาคผนวก-สู่หน้าต่างโลกเมื่อเธอเป็นศาสนิกในศาสนาอิสลาม สถานะสภาพของเธอคือ มุสลิมมะฮฺ และคลุมศีรษะด้วย *ฮิญาบ*


http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/04/22/justin-bieber-fans-convert-to-islam-win-concert-tickets-norwegian-comedy-video_n_3131277.html

ประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องทำให้ซ้ำรอย-ซ้ำซาก ถ้าหากประวัติศาสตร์ช่วงนั้นนั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนเติมเต็ม
เพื่อการสร้างสรรค์ และเพื่อก่อความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมประเทศชาติ
อันเป็นหน่วยหนึ่งของ สังคมแห่งประชาคมโลก - โดยหลักสากลโลก.*edit : แก้ไข-เติมคำ/ข้อความ ที่ตก-หายไปด้วยระบบอัตโนมัติ*
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การศึกษา โรงเรียน ศาสนาอิสลาม