กระทู้นี้ถูกลบเนื่องจาก มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ทำงาน ภาพถ่ายบุคคล