นายกโง่ ๆ คน(นาง)หนึ่ง

กระทู้คำถาม
-   จริงหรือที่ใครบางคนบอกว่านากยปู...โง่...  
                ในทางการเมืองมันวัดกันไม่ได้หรอกว่าใครโง่  ใครฉลาด  
                เพราะความโง่  หรือ  ความฉลาด   ไม่ใช่หลักประกันว่า    ประเทศชาติหรือประชาชนจะเจริญก้าวหน้าอย่างไร
       -   จริงหรือที่ใครบางคนว่า  นายกปู...เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง..   
                ผมยอมรับว่า ตั้งแต่มีประเทศไทยเปลี่ยนระบอบการปกครอง   
                ผมว่า..มีรัฐบาลทักษิณ  และรัฐบาลปู  นี่แหละ  เห็นแก่พวกพ้องที่สุด
                ...แต่ถ้าดูพวกพ้องของเธอแล้ว   ..มีประมาณ 65  ล้านคน
       -   จริงหรือที่ใครว่า  นายกปู   พูดไม่เก่ง   
                เธอนี่แหละตัวจริงของนักพูด   ใครไม่แน่ใจก็ให้กลับไปดูการพูดของเธอที่มองโกเลีย
       -   จริงหรือที่รัฐบาลปู...   เป็นนอมินีของพี่ชาย..
                โปรดรับรู้และให้เข้าใจไว้เลยว่า   ไม่เคยมี  นายกฯ คนไหน     หรือรัฐบาลไหน   เป็นตัวของตัวเอง
                ปลอดจากการสั่งการ   การให้ความเห็น   การให้ความช่วยเหลือ (ถือหาง)   อุ้มชู      ....รวมถึงรัดบานอาพิสิด....  
                เพราะประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ    "ประชาธิปไตย"   (อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข)

             ใครจะว่า  ปูจะโง่  ปูจะฉลาด   ปูจะพูดผิด  ปูจะสวยอย่างเดียว  ปูจะบ้านนอก   ปูจะ......    ไม่ใช่เนื้อหาสาระครับ
             แต่ขอให้ปู...อยู่ในหลักการของระบอบประชาธิปไตย..  อยู่ในอำนาจที่ประชาชนมอบให้...  
                 และทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนก็พอ
            ประชาชนไม่ไม่สนใจหรอกว่า  ปูจะทำด้วยความฉลาด   หรือทำด้วยความโง่  แต่ประเทศเจริญก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดีกินดี
            ต่างชาติให้การยอมรับ  แค่นี้ก็น่าจะพอ
            
            สุดท้าย   ผู้หญิงโง่ ๆ คนหนึ่งจะทำให้พรรคประชาธิปัติย์ "สูญพันธุ์"   
      ใครไม่เชื่อคอยดู
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  พรรคการเมือง นักการเมือง การเมือง