ข่อยเอาเพลงตอนอีสร่อยไปนั่งถูแขนถูขาในถ้ำมาให้ัฟังนำ

กระทู้สนทนา

ความเอ๋ย...ความรัก
เริ่มสมัครชั้นต้น ณ หนไหน
เริ่มเพาะเหมาะกลางวางหัวใจ
หรือเริ่มในสมองตรองจงดี
แรกจะเกิดเปนไฉนใครรู้บ้าง?
อย่าอำพรางคอยสำนวนให้ควรที่
ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรตี
ผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอยฯ

ตอบเอย...ตอบถ้อย
เกิดเมื่อเห็นน้องน้อยอย่าสงสัย
ตาประสบตารักสมัครไซร้
เหมือนหนึ่งในอาหารสำราญครัน
แต่ถ้าแม้สายใจไม่สมัคร
เหมือนฆ่ารักเสียแต่เกิดย่อมอาสัญ
ได้แต่ชวนเพื่อนยามาพร้อมกัน
ร้องรำพันสงสารรักหนักหนาเอย

แสดงความคิดเห็น
Preview