ผู้กู้ร่วมคือใคร

กระทู้คำถาม
เรียนถามครับ...หากจะขอสินเชื่อจากธนาคาร ข้อความตามแบบฟอร์มที่ให้มากรอก
จะระบุว่า มี"ผู้กู้ร่วม" หรือไม่ กี่คน อยากทราบว่ากรณีนี้หมายถึงใคร ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ...
ปล. ผมมีคู่สมรสที่จดทะเบียนฯถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
แสดงความคิดเห็น
Preview