จดหมายเชิญไปรับโล่เกียรติคุณ จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ พร้อมเสียค่าดำเนินการ 2500 บาทในงาน

กระทู้คำถาม
ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ เชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ โดยใจความในจดหมายบอกว่า ผู้รับมอบโล่เกียรติคุณ ต้องชำระค่าดำเนินการ จำนวน 2500 บาท (ชำระในงาน) ไม่ทราบว่าท่านใดได้รับจดหมายเหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้รับบ้าง และจดหมายนี้เชื่อถือได้หรือไม่ และมี่ท่านใดเคยเข้าร่วมพิธีมอบโล่นี้บ้าง ข้าพเจ้ากังวล จึงเรียนถามเพื่อขอความคิดเห็น
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview