การติดอากรสแตมป์สัญญาเช่าบ้าน ค่ะ

กระทู้คำถาม
รบกวน ขอความรุ้ เรื่องการติดอากรสแตมป์สัญญาเช่าบ้านค่ะ  คือว่า  ตั้งแต่ให้เช่าบ้าน ทาวเฮ้า  มา เกือบ 10  ปี  ยังไม่ได้ติดอากรสแตมป์
ในสัญญาเช่าเลยค่ะ   หากมีกรณี  ฟ้องร้อง เพื่อให้ผู้เช่าออกจากบ้าน  และเรายังไม่ได้ติดอรกรสแตมป์  จะถูกศาลสั่งยกฟ้องไหมคะ
ทั้งสัญญาเช่า ต้นฉบับ และคู่ฉบับ  ต้องติดอย่างไรคะ  การคำนวณ ระยะเวลาการเช่า เพราะว่า ในสัญญาเช่าที่ทำครั้งแรก และครั้งเดียว
ว่าจะครบกำหนด การเช่า เพียง 1  ปี แต่หลังจากนั้น  ก็เช่าต่อกันมาเรื่อย  ๆ   ไม่ได้ทำสัญญาเช่าใหม่ค่ะ  ขณะนี้  กำลังทำจดหมาย
ให้ผู้เช่าย้ายออก  โดยบอกกล่าวล่วงหน้า  ตั้งแต่ ขณะนี้  กำหนดให้ย้ายออก เดือน  ตุลาคม  2556  ค่ะ  จะแนบ สำเนาสัญญาเช่า
ให้ผู้เช่า ด้วยในจดหมายที่บอกยกเลิกการเช่า  อยากจะทำให้ถูต้องค่ะ  
หมายเหตุ  การส่งจดหมายบอกเลิกการเช่า  หากผู้เช่าไม่อยุ่  และอาจไม่มีคนอยู่บ้าน ในขณะที่จดหมายไปถึง  ทำอย่างไร จึงจะชดเจน
ว่าเราได้แจ้ง  ผุ้เช่าไปแล้วค่ะ  ส่งเป็นจดหมายทะเบียน  ดีไหมคะ
แสดงความคิดเห็น
Preview