วิธีการเขียนเรียงความสั้นๆ(เอสเสย์) อย่างง่ายและรวดเร็ว (ใช้ตอบสอบข้อเขียน,โทเฟิล) How to Structure Your (TOEFL) Essay

กระทู้สนทนา

หัวใจ  วิธีการเขียนเรียงความสั้นๆ(เอสเสย์) อย่างง่ายและรวดเร็ว (โดยเฉพาะใช้สอบโทเฟิล)  หัวใจ
How to Structure Your TOEFL Essay


  สวัสดีค่ะ วันนี้คุณครูรีเบคก้า
ก็จะมาแนะนำวิธีการเขียนเรียงความสั้นๆ(เอสเสย์) อย่างง่ายและรวดเร็ว
(โดยเฉพาะใช้ตอบสอบข้อเขียน,โทเฟิล และการสอบอื่นๆ)

สามารถดูตัวอย่างโครงสร้างการเขียน
เป็นแนวทางในการเขียนตอบข้อสอบแบบสอบข้อเขียนต่างๆ ได้นะคะ

ก็มาดูคลิปกันก่อนนะคะ

เค้กอมยิ้มเค้กอมยิ้มเค้กเค้ก

ดอกไม้  How to Structure Your TOEFL Essay ดอกไม้แสดงความคิดเห็น
Preview