จองป้ายทะเบียนรถ ตามเงื่อนไขใหม่ต้องได้รับรถก่อนเหรอครับ

กระทู้คำถาม
ใบเสร็จรับเงิน ยังไม่ได้ เพราะจะไปจ่ายวันรับรถ
ใบจองก็ไม่มี เพราะจองด้วยวาจา เงินจองก็ไม่ต้องวาง
หนังสือสัญญาเช่าซื้อก็ไม่มี เพราะจ่ายเงินสด

http://www.roadsafefund.com/index.php/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
หลักเกณฑ์การจองหมายเลขทะเบียนรถ
1.    ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ เท่านั้น
1.1  กรณีรถจดทะเบียนใหม่        
           บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
           ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง  ระบุเลขเครื่องยนต์  เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)
           หรือใบส่งมอบรถฉบับจริง  ระบุเลขเครื่องยนต์  เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)
           หรือสมุดคู่มือรับประกันรถ (BOOK SERVICE)ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
           หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
           หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  รถยนต์