ค้าขายอะไรดีจึงจะรวย

กระทู้คำถาม
ขอความเห็นว่าการทำมาค้าขาย อะไรที่จะทำรายได้ดีที่สุด
แน่นอนต้องเป็นอาหาร แต่อาหารอะไร ที่ลูกค้าอยากซื้อ เห็นแล้วต้องซื้อ ที่สุด
หรือเราคิดผิด อาจเป็นสินค้าประเภทอื่น ใครมีความเห็นอย่างไรบ้าง
แสดงความคิดเห็น
Preview