ทำไม ผมจึงเห็นด้วยกับเรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก.ควบรวมโรงเรียน

กระทู้สนทนา
ทำไมหรือครับ.
-ก็ในเมื่อเด็กนักเรียนลดลงเรื่อยๆ แต่ครูกลับไม่ลดลง.เงินเดือนครูกลับยังคงเดิมหรือมากขึ้น
-เทคโนโลยี่มีการพัฒนามากขึ้น แต่การที่เด็กนักเรียนน้อย.ย่อมไม่ได้งบประมาณนำเอาเทคโนโลยี่มาช่วยได้. ถ้านำนักเรียนมาไปรวมกันก็จะได้จัดสรรเงิน ของได้มากขึ้น
- เดี๋ยวนี้ ก็สัญจรไปมาก สะดวกมากขึ้นเรื่อยๆ จนแทบไม่มีจุดไหน.เป็นจุดอยู่ไกลเกินไปสำหรับโรงเรียนหนึ่งๆๆ มอเตอร์ไซดืแทบจะมีทุกบ้านแล้ว รถราก็สะดวกขึ้น ถึงอยู่ไกลออกไปอีกสัก สอง หรือ สามกิโล.ไม่ใช่เรื่องลำบากเลย
  - เมื่อกี้ ผอ.สพฐ.สัมภาษณ์ว่า.ต้องมีข้อกำหนด สามข้อ จึงจะได้รับการควบคุม
แต่ผมว่า..คนที่จะไม่ยอมให้ยุบ.กลุ่มใหญ่ที่สุด.คือ.ครูนั่นแหละ

  ผม.คิดว่า.ควรจะยุบไปตั้งนานแล้ว..ไม่ใช่เพิ่งเริ่มคิดจะทำวันนี้
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การศึกษา