คุณ K8888 ขอทราบเงื่อนไขการขาย RMF ที่ถูกต้องครับ

กระทู้คำถาม
ไป bank เพื่อขาย RMF บางส่วน  จนท.จึงโทร.ถาม บลจ. และบอกว่ามีเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องไม่มีการซื้อ RMF กองนี้อีก
2. ต้องขายทั้งหมด  ถ้าจะขายบางส่วนก่อน...ที่เหลือต้องขายให้หมดภายในปีภาษีนี้
3. ต้องเซ็นต์รับทราบเงื่อนไขไว้

ขอถามว่าเงื่อนไขข้อ 1-2 ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ?

<> ตอนอบรมภาษี เคยถามวิทยากร ที่เป็น จนท.ระดับสูง ของกรมสรรพากรท่านหนึ่ง เกี่ยวกับการขาย RMF  คำตอบไม่เหมือนกับเงื่อนไขของ bank เลย...ทาง บลจ. คิดเอง/ตั้งกติกาเอง หรือไม่ ?  ( สรรพากรบอกว่า ครบเงื่อนไขแล้วขายได้ จะขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  ขายแล้วจะซื้อเพิ่มเพื่อใช้สิทธิ์ต่อก็ได้....)

(ข้อมูลการซื้อ RMF ของ Kbank  => ซื้อตั้งแต่ปี 2006  ติดต่อกันไม่เคยเว้น  ปัจจุับันอายุเกิน 55 ปี)

ขอขอบคุึณล่วงหน้า สำหรับคำตอบ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  RMF