จะขอตรวจสอบโฉนดที่ดินกับกรมที่ดิน

กระทู้คำถาม
ผมจะไปขอดูโฉนดของพ่อที่เสียชีวิต กับกรมที่ดิน ว่ายังเป็นชื่อของพ่ออยู่อีกมั้ย ได้ไหมครับ
ผมมีแต่สำเนาที่ถ่ายเอกสารเก็บไว้ (โฉนดตัวจริงอยู่ที่ญาติซึ่งไม่ยอมคืนให้ผม)
แล้วผมต้องนำเอกสารอะไรไปให้เจ้าหน้าที่บ้างในการขอดูโฉนดและใช้เรียกโฉนดคืนจากป้า
แสดงความคิดเห็น
Preview