iPad 2 ติดลูป Logo Apple ลอง restore แล้ว error 11 ทำยังไงดีคะ

กระทู้คำถาม
เครื่องหนู iPad 2 3G iOS 6.1 Jailbroken

ลอง Restore ดูแล้วค่ะ ถ้ารีไป 6.1.3 แบบไม่ได้ใช้ TinyUm จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใช้ TinyUm จะติด error 11 ค่ะ

ส่วนนี่คือค่า SHSH ทั้งหมดค่ะ ลองรีไป 6.0.1 ติด error 11 กับ error 1601 ค่ะทำยังไงดีคะ เครียดมาก ไม่รู้จะทำยังไง ร้องไห้
แสดงความคิดเห็น
Preview