เพราะเหตุใดอาณาจักรล้านช้างจึงไม่ถูกรวมเข้ากับอาณาจักรรัตนโกสินทร์

กระทู้คำถาม
สมัยก่อนมีอาณาจักรทางเหนืออยู่สองอาณาจักรคือล้านนากับล้านช้าง ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของรัตนโกสินทร์ทั้งคู่ ปัจจุบันล้านนา ถูกรวมเข้ากับรัตนโกสินทร์แล้ว แต่ล้านช้างกลับยังเป็นอิสระ และกลายมาเป็นประเทศลาวในปัจจุบัน

สงสัยว่าอะไรเป็นมูลเหตุให้รัตนโกสินทร์ ไม่สนใจรวมล้านช้างเข้ากับตัวเอง เหมือนที่ทำกับล้านนา

ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้รู้ โปรดช่วยวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อประโยชน์ในเชิงวิทยาการต่อไปด้วย ขอขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview