สอบถามเรื่องทำโฉนดที่ดินหายครับ

กระทู้คำถาม
เนื่องจาพี่สาวผมเสียชีวิตลง ผมได้ทำเรื่องขออำนาจศาลให้ผมเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งศาลได้อนุมัติแล้ว
โดยที่ผมกับพี่สาว มีกันแค่ 2 พี่น้อง  และพี่สาวไม่ได้แต่งงาน  บิดา มาราดาเสียชีวิตหมดแล้ว

ผมเลยเป็นทายาทโดยชอบธรรม ตอนนี้ที่ดินของพี่สาวยังไม่ได้โอนมาเป็นชื่อผม   ผมเห็นว่าไหนๆแล้ว ก็ว่าจะขอ
รังวัดที่ดินของพี่สาวเพื่อแบ่งแยกเป็นส่วนๆ  เลยหาโฉนดของพี่สาวเพื่อมาขอรังวัดที่ดินปรากฎว่าหาเท่าไรก็หาไม่เจอ

สงสัยยุ่งๆตอนเอาไปดำเนินเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดก แล้วอาจจะทำหาย หรือซุกไว้ที่ไหนแล้วลืม เลยอยากจะขอ
ทำใหม่นะครับ แต่เท่าๆที่ผมหาข้อมูลมา ทำเรื่องขอทำโฉนดที่ดินใหม่ เหมือนๆว่า เจ้าของโฉนดต้องเป็นผู้ดำเนินการ

แทนทั้งหมดใช่ไหมครับ แล้วเจ้าของเสียชีวิตไปแล้ว จะต้องทำไงครับ ถ้าจะโอนมาเป็นชื่อผมเลยตอนนี้ บอกตรงๆ
ผมยังไม่มีเงินจ่ายค่าธรรมเนียมครับ กะว่าไว้ปลายๆปีเก็บเงินซักก้อนได้แล้วถึงจะไปโอนเปลี่ยนชื่อนะครับ ไม่ก็

หลังจากรังวัดที่ดินเสร็จแล้ว ผมจะแบ่งแยกโฉนดเป็นแปลงๆแล้วค่อย โอนที่ละส่วนไปดีกว่าครับ  ตอนนี้ถ้าผมไปแจ้ง
ความโฉนดที่ดินหายที่ สน. แล้วเอาใบแจ้งความไปที่ำกรมที่ดินจังหวัด โดยที่มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกจากศาล

ต้องทำแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับ แนะนำด้วด้วยครับ แล้วระยะเวลาการได้โฉนดใหม่ นานเท่าไรครับ เพราะว่ากะว่าต้องยื่นเรื่อง
ขอรังวัดที่ดินอีก เบ็ดเสร็จไม่รู้นานเท่าไร แต่อยากจะทำให้เรื่องมันจบๆไปนะครับ    ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview