เครื่องปริ้น laser ปริ้นบนกระดาษสติ๊กเกอร์ แล้วสีลอก จะทำอย่างไรดี

กระทู้คำถาม
พอดีต้องการทำสติ๊กเกอร์ไว้ติดรหัสสินค้าไว้ใช้เอง พอปริ้นออกมา หมึกลอก เลอะในส่วนที่เป็นกระดาษสีขาว
ไม่ทราบว่า ควรแก้ไขอย่างไรดีคะ

ปล.ใช้เครื่องปริ้น HP Color LaserJet 2600n
ปลล.ปริ้นลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์แบบด้าน เวลาปริ้นบนกระดาษA4ธรรมดา ไม่ลอก
แสดงความคิดเห็น
Preview