อักษรย่อธนาคารต่างๆ

กระทู้สนทนา
เนื่องจากผมชอบงง เวลาเห็นหลายคนเรียกอักษรย่อของธนาคารต่างๆๆ ผมจึงไปหาข้อมูลอักษรย่อธนาคารต่างๆไว้ศึกษา ผมเห็นว่ามีประโยชน์ดี ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวเลยเอามาโพสไว้ครับ


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)     BBL
ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ             BBC
ธนาคารกรุงไทย(มหาชน)            KTB
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(มหาชน)     BAY
ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน)            KBANK
ธนาคารซิตี้แบงค์                  CITI
ธนาคารทหารไทย(มหาชน)     TMB
ธนาคารไทยพาณิชย์(มหาชน)     SCB
ธนาคารธนชาติ             NBANK
ธนาคารนครหลวงไทย         SCIB
ธนาคารออมสิน             GSB
ธนาคารอาคารสงเคราะห์     GHB
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview