อยากทำบุญวัดที่ขัดสนภาคอิสาน

กระทู้สนทนา
วัดละ 5 พันบาท

ช่วยกรุณาบอกชื่อวัด ที่อยู่ และเหตุผลประกอบ

ขอบพระคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview