จะออกจาก กบข หรือไม่ออกดี

กระทู้คำถาม
เป็นข้าราชการบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข อยู่  ตอนนี้รัฐบาลกำลังจะให้สิทธ์ในการเลือกว่าจะอยู่ต่อหรือออกจาก กบข ใครมีหลักการคิดที่จะใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของการอยู่ต่อหรือลาออก ช่วยแนะนำที
แสดงความคิดเห็น
Preview