พรก 3.5 แสนบาทส่อวุ่น ทีมงานลาออก, ร้องศาลปกครอง

กระทู้สนทนา
นายอุเทน ชาติภิญโญ อดีตประธานคณะกรรมการผันน้ำทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการระบายน้ำ ยื่นหนังสือต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราว
การออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาท เพื่อบริหารจัดการน้ำ
ซึ่งมีการออกทีโออาร์ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่น

นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)
ยื่นหนังสือลาออกจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.)
นายรอยล กล่าวอีกว่า การตัดสินใจลาออกครั้งนี้เป็นการลาออกหลังจากงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จ
แต่โดยส่วนตัวมีความกังวลเช่นเดียวกับบริษัทญี่ปุ่นที่ตัดสินใจถอนตัวจากโครงการออกแบบก่อสร้าง
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ 3.5 แสนล้านบาท
ในส่วนละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทีโออาร์ ไม่ขอแสดงความคิดเห็น...

//------------------------------------------------------เรื่องนี้ ปชป เคยร้องศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่?
เพราะมองว่าไม่เร่งด่วนตามคำอ้างของรัฐบาล แต่ศาลมีคำวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
จึงดำเนินการต่อได้ ตอนนี้จะหมดอายุการกู้เงินตาม พรก (ถ้าจำไม่ผิด) เดือนมิถุนายนนี้

ปัญหาตอนนี้เริ่มมีคนวงในออกมาออกมาพูด เพราะมองว่าไม่มีความชัดเจนของโครงการ
เสี่ยงล้มเหลวและทุจริตคอร์รัปชั่น ถ้าปลอดปิดงานนี้ไม่ได้ คงกระเด็นตกเอ้าอี้เป็นแน่แท้
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  นักการเมือง การเมือง รัฐบาล ฝ่ายค้าน