ทึ่ง ชาวญี่ปุ่นนำหลักศีล 5 ไปปฏิบัติกว่า1ล้านคน

กระทู้สนทนาวันนี้( 22 เม.ย.) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า จากการที่วัดปากน้ำฯ ได้เคยไปเผยแผ่หลักศีล 5 ตามหลักพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ให้แก่ ท่านซินโซ อิโต ประมุขสงฆ์ชินเนียวเอ็น นิกายเซนนิโยเอน แห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ส่งผลให้ทางชินเนียวเอ็นศรัทธาในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องศีล 5 ของทางเถรวาทอย่างมาก โดยมีการตีพิมพ์ลงในหนังสือสวดมนต์เป็นภาษาบาลี แจกจ่ายไปยังลูกศิษย์ที่มีอยู่กว่า 1 ล้านคน โดยก่อนที่จะสวดมนต์ของชาวพุทธนิกายเซนนิโยเอนก็จะต้องอาราธนาศีล 5 ก่อนสวดมนต์เสมอ ส่งผลให้ชาวพุทธนิกายเซนนิโยเอน ได้นำหลักศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัด ซึ่งในวันที่ 25 เม.ย. นี้ ทางวัดปากน้ำและชาวพุทธนิกาย เซนนิโยเอน จะมีพิธีประชุมใหญ่ร่วมกันภายใต้ชื่อว่า การประชุมใหญ่สัมพันธไมตรี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กับ ท่านซินโซ อิโต ประมุขสงฆ์นิกายเซนนิโยเอน ในการใช้พระพุทธศาสนาสร้างสันติสุขและสันติภาพให้แก่นานาชาติ


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ จะมีชาวพุทธนิกายเซนนิโยเอน จากทั่วโลก ทั้ง ทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย มาร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ไทย จำนวนมากกว่า 1,500 รูป/คน ซึ่งท่าน ซินโซ อิโต ประมุขสงฆ์คนปัจจุบัน เห็นว่า ควรมาประชุมใหญ่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ เพื่อที่จะให้ชาวญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วมกันกับชาวพุทธไทย ที่สำคัญเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้พระพุทธศาสนานิกายเซนนิโยเอน ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นนิกายใหญ่ที่มีชาวพุทธทั่วโลกนับถือมากกว่า 1 ล้านคน  ซึ่งนับถือพระพุทธรูปปางปรินิพพาน หรือหลักปรินิพพานสูตร ในการสั่งสอนชาวพุทธ


“การที่ท่านชินโซ อิโต เลือกที่จะมาจัดประชุมที่วัดปากน้ำฯ สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายปี 2555  ได้เดินทางมาร่วมพิธีสมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล และเกิดความประทับใจในความสวยงามของพระมหาเจดีย์ฯ จึงได้ประสานขอความร่วมมือในการจัดประชุมดังกล่าว และนับเป็นเรื่องที่ดีที่ทางวัดจะได้มีโอกาสเผยแพร่ความสวยงามของสถาปัตยกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้เผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาของไทยไปทั่วโลก เพราะการประชุมครั้งนี้จะมีการนำออกเผยแพร่ตามวัดสาขาต่างๆของชินเนียวเอ็น ที่มีอยู่มากว่า 100 วัดทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เยอรมัน เบลเยี่ยม สเปน บราซิล ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และไทย เป็นต้น”สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าว

ที่มา : www.dailynews.co.th/education/199024
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ ปฏิบัติธรรม คนไทยในญี่ปุ่น