[CR]ครั้งแรกไปวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เยาวราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กระทู้รีวิว
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2013 เป็นวันนัดหมายของสมาชิกห้องไร้สังกัด มีไปกันประมาณ 20 กว่าคน
จุดหมายแรกไปไหว้รดน้ำผู้ใหญ่ของห้องไร้สังกัด คือ อาจารย์ เจียวต้าย  (ภาพดูได้จากกล้อง คุณ นายเก่าคนก่อน)
หลังจากนั้น เราก็พุ่งเป้าหมายไปที่ วัดเล่งเน่ยยี่ ถนนเยาวราช เพื่อนมัสการเจ้าอาวาสแห่งวัดมังกรฯ
แนะนำโดยอาจารย์ เสลา เป็นผู้บรรยาย ทั้งเพื่อนที่มาทำเรื่องปีชง  อาจารย์ สามารถอธิบายขั้นตอนแก้ชงให้ด้วย

ขอขอบคุณ อาจารย์ เสลา มา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ ที่ทำให้เดินทางมานมัสการเจ้าอาวาสฯ และได้เห็นบรรยากาศของวัดชื่อสินค้า:   พันทิป
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว
แสดงความคิดเห็น
Preview