เวลาที่หายไป 1 ชม. หายไปไหน ในช่วงฤดูหนาว จาก 5 --> 6 ชม.

กระทู้คำถาม
คือปกติดูฟุตบอลประจำ ในฤดูหนาว คนยุโรปจะปรับเวลาให้ค้างอยู่ ชม. หรือยังไงครับ เวลาถึงได้เปลี่ยนได้วันนั้น ในช่วงเริ่มฤดูหนาว

หรือว่าเป็นตามกลไกลของโลกเอง วันนั้นเวลาจะห่างเพิ่มขึ้นเป็น 6 ชม.เลย (คิดจากเวลาอังกฤษ-ไทย)
แสดงความคิดเห็น
Preview