เจ้าหน้าที่กองศาสนวิเทศ นัดไปรับจดหมายรับรองแต่พอไปรับเอกสารกลับบอกว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้เซนต์ ถ้าอยากได้ให้ไปคุยกับผู้ใหญ่

กระทู้คำถาม
วันนี้ไปรับหนังสือรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อจะนำไปเป็นเอกสารประกอบการต่ออายุวีซ่าของสามเณรชาวต่างชาติ(เนปาล) ซึ่งกำลังศึกษาพระพุทธศาสนา อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ์) โดยได้ส่งเอกสารด้วยตนเองในวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ ส่วนศาสนวิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และได้รับคำตอบว่าให้มารับเอกสารในวันที่ 18 เมษายน 2556 และในวันที่่ 19 เมษายน ที่ผ่านมาก็ได้นั่งรถเทกซี่ไปรับเอกสาร แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้เซ็นต์จากผู้ใหญ่ หากต้องการให้ไปติดต่อผู้ใหญ่เอง ก็เลยไม่เข้าใจว่า การเซนต์หนังสือของผู้มีอำนาจเซนต์มีระบบอย่างไร หรือแล้วแต่ความสะดวกของผู้มีอำนาจเซนต์
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ร้องทุกข์