ค่าความนิยม (Good will) ในงบการเงิน นี่เค้าเอาตัวเลขมาจากไหนครับ

กระทู้สนทนา

เนื่องจากสน ใจหุ้น AAV  เพราะเห็น PE ก็แค่ 2.11   ROA 93   ROE 170

ก็เลยสงสัยว่า ทำไม ROA ROE สูงจัง ก็เลยมาดู ในส่วนของ สินทรัพย์ ก็เจอค่าความนิยม สูงถึง 7,415 ล้านบาท คิดเป็น 22% ของสินทรัพย์รวม
แล้ว สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก็สูงมาก ถึง 14,867 ล้านบาทหรือ 45%

คำถามคือ
1.ค่าความนิยม  นี่ใครเป็นคนกำหนด หรือตีราคา แล้วในกรณีของ AAV นี่สูงผิดปกติไปไหม
2.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน นี่สามารถดูรายละเอียด แต่ละรายการได้ทีไหน ทำไมสูงจัง
โดยส่วนตัวคิดว่าสินทรัพย์สำคัญ ของ AAV น่าจะเป็น เครื่องบิน แต่ทำไม 2 รายการข้างบนสูงกว่า เครื่องบินมาก
แสดงความคิดเห็น
Preview