อะไรคือค่า GWF Number ในการขอจองคิว Visa UK ครับ

กระทู้คำถาม
คือผมต้องการจะจองคิว เพื่อขอยื่น Visa UK และเมื่อถึงจุดที่ต้องกรอกข้อมูลแล้วผมไม่สามารถจะกรอก GWF Number ได้เพราะไม่ทราบ

ดังนั้นจึงรบกวนสอบถามว่าอะไรคือค่า GWF Number ในการขอจองคิว Visa UK ครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview