แบบฟอร์มขอวีซ่าออสเตรเลีย เปลี่ยนใหม่

กระทู้คำถาม
วันนี้ไปยื่นขอวีซ่าไปออสเตรเลีย จำนวน 5 คนรวม จขกท. เขาบอกว่าเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่แล้วตั้งแต่ เดือนมีนาคม
จากเดิม 48R เป็น 1419 เสียเวลาไปอีก 1 วัน ต้องกลับมากรอกแบบฟอร์มใหม่
แสดงความคิดเห็น
Preview