เชื่อกันได้อย่างไรว่า สติปัฏฐาน 4 เป็นวิปัสสนา

กระทู้สนทนา
ผมสงสัยว่า สติปัฏฐาน 4 เป็นทางสายเดียวอย่างไร และก็ได้ความรู้มาพอสมควร แต่มีคนบอกว่า "สติปัฏฐาน 4 เป็นวิปัสสนา" ผมก็เลยสงสัยว่า เชื่อได้อย่างไรว่า สติปัฏฐาน 4 เป็นวิปัสสนา


เพราะ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคบอกว่า วิปัสสนาภูมิ มีดังนี้

    ขันธ์ 5
    อายตนะ 12
    ธาตุ 18
    อินทรีย์ 22
    อริยสัจ 4
    ปฏิจจสมุปบาท 12

ไม่เห็นมีสติปัฏฐาน 4 อยู่ในนั้น
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนา ศาสนาพุทธ มหาสติปัฏฐาน 4 ปฏิบัติธรรม