[CR]รีวิว รถไฟสปินเตอร์ กรุงเทพ - สุราษณ์ ขบวนที่ 43 กับตู้ใหม่

กระทู้รีวิว
วันนี้มาชมตู้ใหม่ สปินเตอร์กรุงเทพ - สุราษณ์กันน่ะค่ะ จขกท.ขึ้นที่ นครปฐม ลง หัวหินค่ะ
ชื่อสินค้า:   รถไฟไทย
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว
แสดงความคิดเห็น
Preview