ICP-MS Vs ICP-OES

กระทู้คำถาม
จากที่หนูเข้าใจคือ  ส่วนประกอบของเครื่อง  เครื่อง  ICP  มีส่วนประกอบหลักคือ  
1.  ส่วนที่ดูดสารตัวอย่างแล้วทำให้สารที่ต้องการวิเคราะห์อยู่ในภาวะกระตุ้นแล้วคายพลังงานออกมาในรูปแสง
2.  ส่วนของ  monochoromator  คือส่วนที่แยกแสงออกเป็นความยาวคลื่อนของธาตุที่เราต้องการวัด
3.  Detector
4.  Recorder

อยากทราบว่า  
1.  เครื่อง  ICP-MS กับ ICP-OES  ต่างกันตรงไหนคะ
2.  เครื่อง  ICP  มีทั้งหมดกี่ชนิดคะ  ^^
3.  มีเครื่อง  ICP  ชนิดไหนที่  วัดสัญญาณจาก  แสงของธาตุที่คายออกมา  ไหมคะ  ถ้ามี  ช่วยอธิบายหลักการทำงานของเครื่องหน่อยค่ะ
4.  ช่วยอธิบายขั้นตอนการเกิดพลาสม
ส่วนที่สงสัยที่สุดก็คือ  ธาตุที่เราต้องการวัดจะคายพลังงานออกมาใรูปแบบไหนคะ  เพราตอนแรกคิดว่าในรูปแบบแสง  แต่พอดูในยูทูปเห็นเป็นการเปลี่ยนสารตัวอย่างให้กลายเป็นไอออนแล้ววัดค่ะ
แสดงความคิดเห็น
Preview