ในแง่ของการพิมพ์ หนังสือปกติแล้วควรจะมีกี่หน้าครับ

กระทู้คำถาม
ในแง่ของการพิมพ์ ควรจะมีกี่หน้าครับ

เพื่อประหยัดกระดาษครับ ไม่ให้มีกระดาษเกินหรือเสียครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview