สงสัยเรื่องการยื่นภาษีออนไลน์ ก่อน 9 เมษายน 2556 ครับ

กระทู้สนทนา
สวัสดีครับการยื่นแบบภาษี ขั้นตอน ที่ 3 บันทึกเงินได้ ช่อง หัก เงินที่ได้รับการยกเว้นกรณีเป็นผู้สูงอายุ/คนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี ต้องใส่อะไรครับ ผมไม่ผ่านขั้นตอนนี้

ผมใส่ 0.00 แล้วกด ตกลง มันก็ขึ้นว่า ไม่ผ่าน ให้ใส่ใหม่
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview