ประณามคนที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะว่าเป็น "พวกไร้การศึกษา" ถือเป็นการใช้คำที่เหมาะสมหรือไม่ ?

กระทู้คำถาม
"แม้จะเรียนมาสูง แต่กลับทิ้งขยะในที่สาธารณะ กล่าวได้ว่าคนเช่นนี้เป็นพวกไร้การศึกษา"
เป็นการใช้คำที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

จริงๆตามความเห็นผม ถ้าใช้ว่า ไร้การอบรม หรือขาดการอบรม( ทั้งจากทางบ้านหรือที่โรงเรียน )น่าจะตรงกว่า  

แต่ผมอยากทราบความเห็นของทุกท่านว่า ถ้าใช้อย่างแรก จะเหมาะสมหรือไม่
หรืออีกนัยหนึ่ง  คำว่า "การศึกษา" มันครอบคลุมถึงคำว่า "การได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องกิริยามารยาทอันดีงาม( ไม่ว่าจากที่บ้านหรือที่โรงเรียน )ด้วยหรือไม่ ?
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การศึกษา ภาษาไทย