ฟอร์ม 50 ทวิ ภาษาอังกฤษ

กระทู้คำถาม
จะเอาไปยื่นวีซ่า แปลเอกสารอื่นๆแล้ว เหลือแค่ 50 ทวิ ที่สรุปรายได้ทั้งปีอย่างเดียว หากท่านใดมีฉบับภาษาอังกฤษ รบกวนขออนุเคราะห์ตัวอย่างหน่อยคะ

ขอบคุณคะ
แสดงความคิดเห็น
Preview