[CR]รีวิว China Eastern airlines ต่อเครื่องที่สนามบินฟู่ตง เซียงไฮ้ ไปเกาหลีค่ะ

กระทู้รีวิว
ค่าตั๋วไปกลับประมาณ 10,900บาท  เพราะตั๋วถูกจึงยอมเปลี่ยนเครื่องเซี่ยงไฮ้  ไปเกาหลีครั้งแรก คนเดียวและต่อเครื่อง
ไฟลท์ที่ได้ออกจากสุวรรณภูมิ 9.20 ไปถึงเซียงไฮ้ 15.15 เวลาจีน ออกจากเซี่ยงไฮ้18.05 ถึงโซล 20.45 ค่ะ


พอไปเช็คอินที่เคาเตอร์ เค้าจะให้ตั๋วสองใบ ถ้าไปเร็วเราก็จะเลือกที่นั่งได้
ชื่อสินค้า:   China Eastern airlines
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว
แสดงความคิดเห็น
Preview