ทำไม หม่อมเจ้าหญิง สมรสกับหม่อมราชวงศ์ชาย ต้องคืนฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชนด้วยครับ

กระทู้สนทนา
ดูจากสุภาพบุรษจุฑาเทพ อะครับ ที่หม่อมเจ้าหญิงวรรรสาสมรสกับหม่อมราชวงศ์ปวรรุจแล้วต้องคืนฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมราชวงศ์

แต่ ถ้าหม่อมเจ้าชายสมรสกับ หม่อมราชวงศหญิง หรือต่ำกว่านั้น ทำไมไม่คืนยศฐานันดรศักดิ์ละครับ
แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยให้ความสัคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันใช่ไหมครับ

เหมือนกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ที่ต้องคืนฐานันดรศักดิ์ด้วยเหมือนกัน
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview