สอบถามเรื่องการวางแปของหลังคาเมลทัลชีสครับ

กระทู้คำถาม
เนื่องจาก จุด Joint ของโครงทัส(โครงหลังคา) มีีระยะห่างที่ 75 เซนติเมตร หากจะวางแปให้ตรงจุด Joint มีสองแบบคือ วางที่ 75 เซน และวางที่ 1.5 เมตร  ซึ่งการวางแปที่ 75 ซม ผมคิดคงถี่มากเกินไปทำให้เปลืองเหล็กแปมากเกินไป คำถามคือ

หากผมจะวางที่ 1.5 เมตร ซึ่งหลังคาเป็นหลังคาเมลทัลชีส หนาหรือเคลือบหนา(ไม่แน่ใจ) ที่ 0.33 มิลลิเมตร ไม่ทราบว่าสามารถวางได้หรือไม่ครับ หรือจะการวางแบบนี้จะห่างเกินไปทำให้เมทัลชีสแอ่นหรือไม่ครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview