ช่วยเลือกโปรรีไฟแนนซ์ออมสินให้ทีครับ

กระทู้คำถาม
แบบที่ 1 ปีแรก 1.25%
            ปีที่สอง MLR-2
            ปีที่สาม MLR-0.5 - ตลอดสัญญา

แบบท 2 ปีที่ 1-3  4% คงที่
            ปีที่ 4    MLR-0.5

  แบบที่ 1 ทำเรื่องขอลดดอกเบี้ยได้เมื่อครบสามปี ค่าธรรมเนียม 0.75 ของวงเงิน
  แบบที่ 2 ทำเรื่องขอลดดอกเบี้ยได้เมื่อครบสี่ปี ค่าธรรมเนียม 0.75 ของวงเงิน

    MLR = 7.00 ณ ปัจจุบัน

ขอบคุณทุกคำตอบครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview