พระที่เดินบิณฑบาตรแต่ละวัดไม่เหมือนกันเลย

กระทู้สนทนา
ตอนเช้าๆไปใส่บาตร เมื่อใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  พระบางรูปจะให้ศีล ให้พร

พระบางรูปไม่ให้ศีลให้พร เดินจากไปเฉย ๆ

เคยได้ยินมาว่า..จริงๆแล้ว พระท่านไม่ต้องให้ศีลให้พร

หรือพระแต่ละวัดไม่เหมือนกัน
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview