แจ้งเบอร์โทรใหม่ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

กระทู้สนทนา
เบอร์ใหม่นะคะ 027971900 ต่อ

ประชาสัมพันธ์ 3407 ,3408

ห้องผ่าตัด 2205

ห้องสัตว์เลี้ยงพิเศษ 2325

ถ้าเป็นเคสใหม่หรือเคสอายุรกรรมทั่วไป ทุกวัน 8.30-14.00 ยกเว้นวันศุกร์ 8.30-11.00น. ต้องรับบัตรคิวที่ชั้น3ตึกใหม่แล้วตรวจที่ชั้น4ตึกใหม่นะคะ

เคสของคลินิคเฉพาะทางต่างๆ ทำบัตรที่ชั้น3ตึกเก่า

นอกเวลาราชการ(รอบเย็น 17.30-20.00) ทั้งอายุรกรรมและผ่าตัด รับบัตรคิวที่ชั้น3ตึกใหม่แล้วขึ้นไปตรวจที่ชั้น4ตึกใหม่นะคะ

หน่วยรังสีและห้องผ่าตัดอยู่ชั้น2ตึกเก่านะคะ
แสดงความคิดเห็น
Preview