“ไอซีที” จับมือ “กสท-ทีโอที” ทำไว-ไฟ รับแท็บเล็ตป.1

กระทู้สนทนา
http://www.dailynews.co.th/technology/188534
เรามาคุยเรื่องการเมืองกันครับ เราจะไม่พูดถึงเรื่อง IT หรือ ประโยชน์ของโครงนี้ เพราะโครงการนี้ดี  แต่ ..........

1.ซ้ำซ้อนไหม  เพราะตอนนี้โครงข่ายการศึกษามีทั้ง MOE(27,xxx แห่ง) และ NEdNET( 1 หมื่นแห่ง)
2.โครงการนี้เป็นการ "เช่า"  วงจรไม่น้อยกว่า 4Mbps  ใช้งบ 1700 ล้านบาท ใช้ได้ 300 วัน
3.จากงบ 1700 ล้านบาทดังกว่า  สามารถนำมาขยายโครงการ NEdNET ได้อยากหลายพันแห่ง และใช้ได้ฟรีตลอดที่ความเร็ว 100Mbps ขึ้นไป

4.โครงการ  MOE ควรจะเปลี่ยนถ่ายไปรวมกับ NEdNET ได้แล้ว
5.โครงการ NEdNET มีปัญหาเรื่องการบำรุงรักษาพอสมควรในตอนนี้ เพราะงบประมาณที่ใช้ xxx ล้านบาทต่อปี มากระปริกระปอย

ตอบข้อสงสัยที่คาดว่าจะถามล่วงหน้า
ถาม ทำไมต้องทำโครงข่าย NEdNET เอง
ตอบ เพราะ CAT/TOT คิดค่าใชจ่ายตาม Bandwidth ต่างจาก NEdNET ที่ความเร็วขึ้นกับอุปกรณ์ โดยขั้นต้นไดัรับความเร็วโรงเรียนละ 100Mbps

ถาม โครงการ NEdNET ล่มบ่อยไหม  ทำไมล่มบ่อย
ตอบ  ล่มบ่อยในบางพื้นที่ เช่นก่อสร้างถนน หรือผ่านป่าไม้ที่มีกระรอกกัดแทะ

ถาม ทำไมซ่อมช้า
ตอบ งบประมาณ ไม่มาตามแผน

ถาม ถ้าใช้งบในการดูแล ทำไมไม่เช่า
ตอบ  งบประมาณดูแล xxx ล้านบาทต่อ 1 ปี แต่ความเร็วไม่จำกัด ในขณะที่เช่า 1700 บาทต่อปี ได้แค่ 4Mbps


ก็แค่อยากจะส่งสารไปยังท่าน อนุดิษฐ์  ให้มาสนใจสร้างและดูแลโครงข่าย NEdNET บ้างครับ
ไม่ควรทิ้งขว้างแล้วไปทำแต่เรื่องใหม่ๆ ไม่ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอยู่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  การเมือง